Rekrutacja

 
Wszelkie informacje dotyczące
REKRUTACJI 
udzielane są pod numerem telefonu:
+ 48 603 607 034
 

Rekrutacja do szkoły przebiega w dwóch etapach

Podczas pierwszego spotkania rodzic bądź opiekun prawny ma okazję zapoznać się z ofertą szkoły oraz warunkami, jakie proponujemy.

Drugie spotkanie ma charakter dnia gościnnego. Kandydat do klas I-VIII bierze czynny udział we wszystkich zajęciach lekcyjnych przewidzianych w danym dniu.

Nauczyciele zapoznają się z poziomem wiedzy i umiejętności dziecka przede wszystkim w zakresie trzech przedmiotów: matematyki, języka angielskiego i języka polskiego.

Sprawdzian umiejętności nie dotyczy kandydatów do klasy zero.

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

Serdecznie zapraszamy!

Scroll to Top