Świetlica szkolna


Świetlica szkolna dla dzieci z klas 0 – III

czynna w godz. 13:20 – 17:00.

Odrabianie lekcji, zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy.


W świetlicy dzieci mają zapewnioną fachową opiekę i pomoc w odrabianiu prac domowych. 
O godzinie 13:20 jest przywożony przez Catering obiad, który dzieci spożywają w świetlicy.

W ramach pobytu w świetlicy dzieci mają organizowane różne zajęcia. Są to zajęcia plastyczne, techniczne i umuzykalniające. Przystąpiliśmy już kolejny rok do programu „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach tego programu czytamy dzieciom różne baśnie, legendy i książki w trakcie zajęć świetlicowych. Z okazji różnych świąt prowadzone są pogadanki tematyczne, dzieci robią prace plastyczne związane z danym zagadnieniem, rozwiązują zagadki i krzyżówki. Prace plastyczne są prezentowane na tablicy świetlicowej w korytarzu obok świetlicy.

Dzieci mają do dyspozycji pomoce dydaktyczne, różnego rodzaju gry, układanki, zagadki, kolorowanki, które mogą sobie dowolnie wybierać. Wdrażamy dzieci do pomocy koleżeńskiej oraz do utrzymania porządku podczas zabaw. Organizujemy różnego rodzaju konkursy. Za udział w nich dzieci są nagradzane drobnymi upominkami w zależności od zajętego miejsca. Piątek jest dniem, w którym dzieci oglądają również filmy dostosowane do ich wieku. Jeśli pozwala na to pogoda wychodzimy z dziećmi na plac zabaw. Staramy się zawsze pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów. Dbamy o dobrą i ciepłą atmosferę w świetlicy szkolnej, aby dzieci czuły się w niej dobrze i bezpiecznie.

Scroll to Top