Procentowy system oceniania


Procentowy wynik ze sprawdzianu jest zaokrąglany do cyfry jedności.

OcenaPróg dolnyPróg górny
6100% 
5+97%99%
593%96%
5-90%92%
4+85%89%
480%84%
4-75%79%
3+70%74%
365%69%
3-61%64%
2+55%60%
250%54%
2-45%49%
10%44%
Scroll to Top