Finanse

Numer konta bankowego

31 1240 1037 1111 0010 7545 9980

Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz informacji o opłatach (np. czesne za dany miesiąc, świetlica za dany miesiąc, zajęcia dodatkowe z tytułem cyklu zajęć).

Płatność czesnego do 10 dnia każdego miesiąca.

Wysokość opłat za szkołę podstawową
  • Wpisowe 2000 zł (jednorazowe i bezzwrotne)
  • Czesne (opłata za jeden miesiąc nauki, obowiązuje przez 10 miesięcy „szkolnych”, tj. od września do czerwca) 1600 zł 
  • Łączna opłata wakacyjna za VII i VIII 2024 r. wynosi 2300 zł (2 x 1150 zł)
  • Świetlica 240 zł (za jeden miesiąc)
  • Zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły są dodatkowo płatne 130 zł na miesiąc za każde koło zainteresowań. 
Scroll to Top