Dokumenty

Dokumenty do pobrania

  • Dane osobowe ucznia
  • Oświadczenie do odbioru dziecka 2023/2024
  • Zgoda na gromadzenie i zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku 2023/2024
  • Zgoda rodziców na samodzielny powrót dziecka 2023/2024
Scroll to Top