Nasza misja


„Uczę cię drogi mądrości,
wiodę cię torami prawości,
Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany,  gdy biec będziesz, nie potkniesz się.”

Przypowieści Salomona 4, 11-12

Wychowujemy dzieci w duchu chrześcijańskim.
Opieramy swoją działalność na takich wartościach jak: miłośćmądrość i odpowiedzialność.
boys, kids, children-286245.jpg

Miłość pojmujemy jako relacje międzyludzkie, a więc miłość do bliźniego, szacunek do drugiego człowieka i zrozumienie go, a także jako pokorę wobec otaczającego świata, takiego, jakim stworzył go Bóg, oraz jako troskę o środowisko, w którym żyjemy. Chcemy również rozbudzić i pielęgnować u uczniów miłość do własnego kraju.

 

Mądrość to poznanie właściwej drogi życiowej, umiejętność przekazywania i przyjmowania wiedzy, tolerancja, rozbudzanie poczucia własnej wartości.

Odpowiedzialność rozumiemy z jednej strony jako odpowiedzialność wynikającą z etyki zawodowej nauczyciela, a z drugiej — jako wartość, którą należy rozwijać u dziecka. Chcemy uczyć je samodzielnej pracy, bezpiecznego zachowania wobec siebie i innych, ponoszenia konsekwencji własnego postępowania.

Odpowiedzialność to także danie dziecku prawa do dzieciństwa, „prawa do dnia dzisiejszego”. To świadomość, iż dziecko zgodnie ze słowami Janusza Korczaka „lubi plan i ład, nie wyrzeka się prawideł i obowiązków. Żąda, tylko by brzemię nie było zbyt ciężkie, by grzbietu nie raniło, by znalazło wyrozumienie, gdy się zawaha, poślizgnie, gdy znużone przystanie, by tchu zaczerpnąć. Dziecko chce, by je traktowano poważnie, żąda zaufania, wskazówki i rady”.

Scroll to Top