Prywatna Szkoła Podstawowa nr 41

Edu Bene

Wychowujemy dzieci w duchu chrześcijańskim.
Opieramy swoją działalność na takich wartościach jak: 

Co nas wyróżnia?


Innowacja pedagogiczna — matematyka

Innowacyjny „Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci” autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej stworzony przy pomocy pani Ewy Zielińskiej został napisany specjalnie dla naszej placówki. Od roku szkolnego 2012/2013 wdrażamy go, począwszy od oddziału przedszkolnego.

Istnieją okresy rozwojowe szczególnie wrażliwe na rozwijanie zdolności matematycznych.

Z badań przeprowadzonych przez prof. Gruszczyk-Kolczyńską wynika, że co piąty pięciolatek jest wybitnie uzdolniony matematycznie. W wieku sześciu lat wysokimi uzdolnieniami matematycznymi odznacza się co czwarte dziecko. W grupie pierwszoklasistów natomiast wybitne uzdolnienia wykazuje już tylko co ósmy uczeń. 

„Chcielibyśmy, aby matematyka, która jest królową nauk, przekazała koronę z brylantem naszym dzieciom” – mówi wicedyrektor Wioletta Jenderko odpowiedzialna za koordynację innowacyjnego programu nauczania matematyki w naszej szkole. 

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadza diagnozę uzdolnień matematycznych dzieci w oddziale przedszkolnym. Diagnozujemy możliwości umysłowe i uzdolnienia matematyczne, wspomagamy rozwój umysłowy uczniów i prowadzimy edukację matematyczną dostosowaną do ich potrzeb. Organizujemy zajęcia zgodnie z założeniami konstruktywistycznego modelu uczenia się.

Zależy nam, aby dzieci polubiły matematykę i kreatywne myślenie. Kształtujemy w dzieciach odwagę, pewność siebie, samodzielność w myśleniu, wewnętrzną motywację i inspirację do dalszego zdobywania wiedzy. Nie podajemy gotowych algorytmów i rozwiązań. Dzieci pełnią rolę asystentów i pomagają innym dzieciom. Uczymy w sytuacjach zadaniowych, badawczych i zabawowych, stosując metody aktywizujące, dzięki temu uczniowie sami dochodzą do wniosków, prezentują swój tok rozumowania oraz zgłaszają różne sposoby rozwiązania problemów. Tym samym stają się samodzielnymi i aktywnymi konstruktorami swojej wiedzy i umiejętności.

 „I nie chodzi o to – jak twierdzi profesor Gruszczyk-Kolczyńska – by wychować połowę populacji na matematyków, lecz by zaszczepić pewien typ myślenia i by uniknąć porażek szkolnych na wczesnym etapie”.

Uważamy, że dzieci są jak diamenty. Wystarczy tylko dobry szlif wykonany ręką fachowca. Wiemy, że dzieci to owocna inwestycja. Chcemy o nie szczególnie zadbać.

 

Innowacja pedagogiczna - język angielski

Nasza szkoła jako jedna z nielicznych oferuje naukę języka angielskiego w wymiarze siedmiu godzin tygodniowo. Aby w pełni wykorzystać ten czas, nauczyciele języka angielskiego: Ewa Rowińska, Aleksandra Włodarczyk, Aneta Gajewska i Michał Dubieniecki opracowali innowacyjny program ‘I CAN DO MORE’, rozszerzający język angielski na wszystkich etapach edukacyjnych (wychowanie przedszkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum), który przyjęto uchwałą RP nr 2/13/14 i którego wdrażanie rozpoczęto w roku szkolnym 2013/2014. (Dotyczy on wyłącznie treści rozszerzonych, wykraczających poza realizowane w szkole podstawowe programy nauczania.)

Program ‘I CAN DO MORE’ obejmuje doskonalenie wszystkich sprawności językowych, czyli mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania z uwzględnieniem różnic między brytyjskim i amerykańskim angielskim. Znacznie zwiększa zakres integracji z przedmiotami nauczanymi w szkole, zwłaszcza takimi jak historia, przyroda, biologia, geografia, chemia, matematyka, poprzez wprowadzanie słownictwa z tych dziedzin, czytanie i oglądanie materiałów popularnonaukowych oraz realizację projektów indywidualnych lub grupowych związanych z wybranymi przedmiotami. Program nasz rozszerza też wiedzę o kulturze i historii krajów anglojęzycznych, między innymi w oparciu o lektury i filmy.

‘I CAN DO MORE’ zakłada indywidualne podejście do ucznia: każdy może osiągnąć taki poziom, na jaki pozwalają jego predyspozycje językowe. W związku z tym nasz program realizuje treści umożliwiające uczniom chętnym i posiadającym odpowiednie predyspozycje przystąpienie do egzaminów MOVERS, KET, PET i FCE. Stanowi także doskonałą bazę dla przygotowania do konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla gimnazjum, organizowanego przez mazowieckiego kuratora oświaty.

Mamy nadzieję, że nawet jeśli uczniowie nie opanują całego rozszerzonego materiału zawartego w programie, to mając na co dzień kontakt z tyloma aspektami języka angielskiego będą ten język lepiej rozumieć, ‘czuć’ i będą się nim pewniej posługiwać. Może nawet go pokochają?

Addvantage - program partnerski British Council

Prywatny Zespół Szkół jest od 2012 roku uczestnikiem Programu Partnerskiego Addvantage prowadzonego przez British Council. W programie tym biorą udział instytucje i szkoły oferujące kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge English, takich jak First Certificate in English, Cambridge Advanced Examination in English, YLE, KET, PET i inne. Uczniowie naszej placówki od wielu lat z sukcesem przystępują do tych egzaminów, zdobywając certyfikaty językowe na różnych poziomach.

Więcej informacji na temat programu Addvantage jest dostępne na stronie internetowej British Council.

Świetlica Szkolna


Świetlica szkolna jest czynna 
od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:20-17:00,
w piątki od 12:00 do 17:00.


W świetlicy dzieci mają zapewnioną fachową opiekę i pomoc w odrabianiu prac domowych. 
O godzinie 13:20 jest przywożony przez Catering obiad, który dzieci spożywają w świetlicy.

W ramach pobytu w świetlicy dzieci mają organizowane różne zajęcia. Są to zajęcia plastyczne, techniczne i umuzykalniające. Przystąpiliśmy już kolejny rok do programu „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach tego programu czytamy dzieciom różne baśnie, legendy i książki w trakcie zajęć świetlicowych. Z okazji różnych świąt prowadzone są pogadanki tematyczne, dzieci robią prace plastyczne związane z danym zagadnieniem, rozwiązują zagadki i krzyżówki. Prace plastyczne są prezentowane na tablicy świetlicowej w korytarzu obok świetlicy.

Dzieci mają do dyspozycji pomoce dydaktyczne, różnego rodzaju gry, układanki, zagadki, kolorowanki, które mogą sobie dowolnie wybierać. Wdrażamy dzieci do pomocy koleżeńskiej oraz do utrzymania porządku podczas zabaw. Organizujemy różnego rodzaju konkursy. Za udział w nich dzieci są nagradzane drobnymi upominkami w zależności od zajętego miejsca. Piątek jest dniem, w którym dzieci oglądają również filmy dostosowane do ich wieku. Jeśli pozwala na to pogoda wychodzimy z dziećmi na plac zabaw. Staramy się zawsze pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów. Dbamy o dobrą i ciepłą atmosferę w świetlicy szkolnej, aby dzieci czuły się w niej dobrze i bezpiecznie.

Scroll to Top